Obavijest o namjeri davanja koncesije za komunalni linijski prijevoz putnika na području Općine Stankovci

Na temelju članka 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“  br. 68/18, 110/18, 32/20) ,  članka 30. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj : 69/17, 107/20) i članka 49 Statuta Općine Stankovci ( „Službeni glasnik Općine Stankovci“ broj : 1/18, 1/21), općinski načelnik Općine Stankovci dana 14. listopada 2022.,  objavljuje slijedeću

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije

za komunalni linijski prijevoz putnika na području Općine Stankovci

Dokumentacija za nadmetanje -koncesija

Analiza opravdanosti