Odluka-o-davanju-koncesije-EKO FLOR d.o.o.

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (Narodne Novine broj: 69/17,107/20) i članka 28. Statuta Općine Stankovci ( Službeni glasnik Općine Stankovci br.1/18,1/21), u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stankovci ,Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 2. sjednici održanoj 28. rujna 2021. godine donjelo je

Odluka o davanju koncesije-EKO-FLOR d.o.o.