Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Općina Stankovci je napravila tehničke i vizualne nadogradnje svojih mrežnih stranica tako da je prema Google Lighthouse validatoru stupanj usklađenosti dobio ocjenu 96 od mogućih 100.

Izjava o pristupačnosti

Općina Stankovci nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Stankovci koje se nalazi na adresi https://www.stankovci.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.stankovci.hr/ je djelomično usklađeno sa Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
Dio slika nema prikladan opis.
Dio postavljenih PDF dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku.

Općina Stankovci radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018 Općina Stankovci kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24.srpnja 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Stankovci.

Izjava je zadnji put preispitana 21. listopada 2020.

Općina Stankovci će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Stankovci.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Stankovci korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..