Obavijest o postupku jednostavne nabave za predmet nabave Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stankovci"

Naručitelj Općina Stankovci pokreće postupak jednostavne nabave za predmet nabave "Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stankovci".

Poziv možete preuzeti ovdje