Obavijest o postupku javne nabave male vrijednosti

U tijeklu je postupak javne nabave male vrijednosti za izradu geodetskog elaborata i evidentiranja stanja komunalne infrastrukture, vrijednost nabave je 5.000,00 EUR bez PDV-a.