Obavijest o postupku javne nabave male vrijednosti

U tijeku je provedba javne nabave male vrijednosti za izradu geodetskog elaborata i evidentiranja stanja komunalne infrastrukture, vrijednost nabave je 5.000,00 EUR bez PDV-a, a rok za predaju ponuda je do 18.09.2023. do 12:00 sati