Javni poziv - evidentiranje nerazvrstanih cesta za naselje Banjevci

Predstavnici Općine Stankovci započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste, nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem su izvedena cesta mogu obaviti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u naselju  Banjevci te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.