Natječaj - voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Stankovci”

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci, dana 10. siječnja 2023. objavljuje

O  G  L  A  S

za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci na radno mjesto voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Stankovci”


Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci na radno mjesto voditelj projekta radi obavljanja poslova u provođenju projekta: “ZAŽELI za Općinu Stankovci”, broj UP.02.1.1.16.0209, za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI za Općinu Stankovci” – 1 izvršitelj (m/ž)