Obavijest o prekidu isporuke električne energije zbog planiranih radova na dan 13.12.2022.

Poštovani,

Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 13.12.2022. (utorak) u vremenu od 08,00 do 15,00 sati bez električne energije biti će potrošači na području Tisnog, Ivinja, Jezera, Betine, Murtera, Pirovca, Putičanja, Mujića, Dazline, Tišnjanske Dubrave, Kašića, Banjevaca, Stankovaca, Budaka, Vukšića, Provića, Morpolače, Bulića, Lišana Ostrovičkih, Ostrovice, Čiste Velike, Čiste Male, Žažvića, Bribirskih Mostina, Pavića, Bribira, Piramatovaca, Krkovića i Lađevaca.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika planirani radovi se odgađaju.

Sukladno tomu bez napajanja ostaje i Vaša oprema napajana s navedenog područja.

ELEKTRA ŠIBENIK
22000 ŠIBENIK, ANTE ŠUPUKA 1
Služba za vođenje pogona