OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  ( Narodne novine br. 20/18) te Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stankovci, a koji se utvrđuje za javni uvid, općinski načelnik objavljuje

OBAVIJEST

o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stankovci

 

1. Javni uvid o Prijedlogu  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stankovci ( dalje: Program) održati će se u razdoblju od 10. studenoga 2022. do 25. studenoga 2022, svakog radnog dana osim subote u vremenu od 8,00 do 13,00 u vijećnici Općinskog vijeća Općine Stankovci, Stankovci 230.

2.. Na Javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom.

3. Na izloženi Prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati svoje pisane prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida.

4. Nakon razmatranja primjedbi Općina Stankovci, prijedlog Programa  s popratnom dokumentacijom dostavlja se na prethodnu suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

5.Ministarstvo daje prethodnu suglasnost u roku od 30 dana od dana primitka potpune dokumentacije.

6. Nakon dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva Program donosi Općinsko vijeće Općine Stankovci na prijedlog općinskog načelnika.

7. Ova Obavijest će se objaviti u Zadarskom listu, www.stankovci.hr  i oglasnoj ploči Općine Stankovci.

Programa raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Stankovci

                                                                                                   Općinski načelnik

                                                                                                       Željko Perica v.r.