Odluku o prihvaćanju ponude

Općinski načelnik Općine Stankovci, na temelju članka 10. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ( Službeni glasnik Općine Stankovci br.2/19) i članak 49. Statua Općine Stankovci (Službeni glasnik Općine Stankovci br.1/18), dana 21. rujna 2022. godine donosi Odluku o prihvaćanju ponude za „Izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Stankovci“.

Odluka o odabiru Prostorni plan