Ispiši ovu stranicu

Pogodnosti za predškolsku djecu s područja općine Stankovci

Koristimo priliku da obavijestimo stanovnike općine Stankovci da su radovi na izgradnji DV Stankovci završeni. Pred nama je sad procedura ishodovanje raznih dozvola kako bi Vrtić mogao biti u funkciji. Kako bismo roditeljima sa područja općine Stankovci omogućili da svoje mališane mogu dati na cjelodnevni boravak, Općina Stankovci dogovorila je suradnju sa Dječjim  vrtićem  Mendula o suradnji temeljem koje je donesena Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Mendula za djecu s područja Općine Stankovci za pedagošku godinu 2022./2023. Temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama glede sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s područja Općine Stankovci, ugovorne stranke su suglasne da će Općina Stankovci sufinancirati troškove boravka djece s prebivalištem na svom području u Dječjem vrtiću Mendula i to za slijedeće programe:

- redoviti 10-satni program za djecu rane dobi (1.-3. godine)

- redoviti 10-satni program za djecu predškolske dobi (od 3. do polaska u školu).

Općina Stankovci se obvezuje snositi razliku troškova do iznosa od 1.950,00 kuna mjesečno po djetetu za navedene redovite programe za roditelje – korisnike usluga s prebivalištem na području Općine Stankovci u odnosu na cijene istih programa, a koje podmiruju roditelji – korisnici usluga djece s prebivalištem na području Općine Pirovac.

Prema Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Mendula od roditelja – korisnika usluga sa područja Općine Pirovac, cijena redovitog 10- satnog programa za djecu rane dobi (1.-3. godine) za roditelje – korisnike usluga je 700,00 kuna, a cijena redovitog 10-satnog programa za djecu predškolske dobi (od 3. godine do polaska u školu) je 600,00 kuna.

Više o uvjetima o upisu možete naći na poveznici:

 Odluka o upisu u_Dječji_vrtić_Mendula