Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stankovci, temeljem članka 95.Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09,110/21) u pravnom postupku protiv Borisa Savića iz Banjevaca 159, po službenoj dužnosti donosi: 

zaključak o dostavi rješenja javnom objavom