Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stankovci

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stankovci 

Obavijest_PPUO_OS

Nacrt ODLUKE o izradi II.ID PPUO OS