Javni natječaj- poziv na dostavu ponuda "Asfaltiranje puteva" JN 27-22

Općina Stankovci pokrenula  je postupak jednostavne  nabave 27/22 : „ Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naseljima Stankovci, Bila Vlaka i Crljenik“

poziv za dostavu ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude