Etički kodeks

Općinski načelnik Željko Perica donio je Etički kodeks službenika i namještenika Općine Stankovci, te Antikorupcijski Akcijski plan suzbijanja korupcije:

Etički kodeks

Antikorupcijski Akcijski plan