Menu

Content

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela, uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Jedinstvenog upravnog odjela, broj i naziv radnih mjesta, poslovi i zadaće te stručni i drugi uvjeti za pojedina radna mjesta, radno vrijeme i uredovni dani te druga pitanja značajna za njegov rad.

 

UNUTARNJE USTROJSTVO

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
    Mirko Šileš, dipl.iur.
    tel. 023/380-607
    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Administrativni referent
    Mirjana Mijić
    tel. 023/380-169
    fax. 023/380-609
    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Komunalni referent
    Radmila Kraljević
    tel. 023/380-141
    fax. 023/380-141
4. Računovodstveni referent
    Jadranka Kulaš
    tel. 023/380-441

 Kontakti

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoni: 
023/380-141; 023/380-441; 023/380-607


RADNO VRIJEME: 7,00 - 15,00 sati
RAD SA STRANKAMA:  8,00 - 14,00 sati svakodnevno
DNEVNI ODMOR: 10,00 - 10,30 sati

ADRESA: Stankovci 230, 23422 Stankovci